ENDOFILLING

«Endofiling» — ildiz kanallarini to’ldirish uchun stomatologik material.
Stomatologik materiali kukun/suyuqlik  to’plami shaklida  ishlab chiqariladi, kukun oz tarkibida suyak to’qimasini qayta tiklashga yordam beruvchi kaltsiy fosfatni va rux oksidini o’z ichiga oladi; Rentgen  to’ldiruvchi yordamida rentgenogramma orqali kanalni to’ldirishni nazorat qilish uchun hususiyatiga ega; uzoq muddatli kuchli antiseptik – diiodtimol; analgetik qo’shimchalar (deksametazon – 0,01 %; gidrokortizon asetat – 0,01%), periapikal reaktsiyalarning og’rig’ini sezilarli darajada kamaytiruvchi va plastik pasta olish uchun plastifikatorlar ham tarkibiy qismi hisoblanadi.
«Endofilling» pulpitlarni va periodontitning barcha shakllarini davolashda, ayniqsa, morfologik o’zgarishlar bilan tish ildiz kanallarini to’ldirishda  ishlatiladi. Ushbu materialni Gutta-Percha bilan birga siler sifatida ishlatish tavsiya etiladi. Maxsus klinik holatlarda gutta-perch shtiftlaridan foydalanmasdan ildiz kanallarini to’ldirishda ham qo’llaniladi.«Endofiling» — стоматологический материал для пломбирования корневых каналов.
Bыпускается в комплекте порошок/жидкость:
порошок содержит оксид цинка; фосфат кальция, который способствует регенерации костной ткани; рентгеноконтрастный наполнитель для контроля заполнения канала по рентгенограмме; мощный антисептик длительного действия – дийодтимол; болеутоляющий добавки (дексаметазон – 0,01 %; гидрокортизона ацетат – 0,01 %), значительно снижающие болезненность периапикальной реакции; пластификатор для получения пластичной пасты.
“Эндофиллинг” применяется для пломбирования корневых каналов зубов при лечении пульпитов и всех форм периодонтитов, особенно в случае пломбирования корневых каналов зубов с морфологическими изменениями. Этот материал рекомендуется применять в качестве силера совместно с гуттаперчей. Пломбирование корневых каналов в особых клинических случаях без использования гуттаперчевых штифтов.


«Endofiling» is a dental material for filling root canals.
Available in a powder/liquid kit: the powder contains zinc oxide; calcium phosphate, which promotes the regeneration of bone tissue; radiopaque filler to control the filling of the channel according to the radiograph; a powerful long–acting antiseptic – diiodtimol; analgesic additives (dexamethasone – 0.01%; hydrocortisone acetate — 0.01%), significantly reducing the soreness of the periapical reaction; plasticizer for plastic paste.
“Endophilling” is used for filling the root canals of teeth in the treatment of pulpitis and all forms of periodontitis, especially in the case of filling the root canals of teeth with morphological changes. This material is recommended to be used as a siler together with gutta-percha. Root canal filling in special clinical cases without the use of gutta-percha pins.