Dentals Pharma GmbH đang mở rộng thị trường của chúng tôi ở châu Á.
Việt Nam hiện có quyền truy cập vào các sản phẩm nha khoa chất lượng cao.


Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email:
vietnam@detntals-pharma.com
hoặc bằng cách
điện thoại: 00 84 91 604 35 38

Dentals Pharma GmbH,

Lindenstraße 48-52, 40233 Düsseldorf, Germany

+49-177-259-02-96

info@dentals-pharma.com

Contact Us

© 2019 Dentals Pharma GmbH, Germany